Sunday, February 15, 2015

And the Winners Are...

We are very pleased to announce that Rea Robles, Tina Hipolito and Andrea Lazaro have won our most recent 3-sentence short story contest.

Here then, for your reading pleasure and in no particular order, are their winning entries and the artworks that inspired them.

Congratulations to all our winners, and thank you to everyone who participated. Sa uulitin! :-)

Artwork by Mickey Velarde

Afternoon Off
by Tina Hipolito

"How are you feeling right now, Mr. Crocodile?"


"Just a little gassy. You probably have enough time for two more adventures before your parents manage to climb out of my stomach."


Artwork by Mitzi Reyes

 Of Mice and Mounds
by Andrea Lazaro

"I am the king of this mountain so bow to me!" proclaimed Magnus the Mouse.


"But your mountain can only carry one mouse, Magnus. You are king of only yourself!" was the reply.Artwork by Borg Sinaban

Lulan
by Rea Robles


Inakyat ng lalake ang bubungan ng kanilang bahay upang muling tumugtog, kagaya ng gabi-gabi niyang ginagawa, at tumingala sa taas, ipapahinga ang mga mata sa mga tila natutulog na mga tala sa itaas. 

Matapos ang ilang kanta ay hindi pa rin natitigil sa pagkinang ng mga maliliit na tuldok sa langit at hindi pa rin napupundi ang liwanag ng buwan.  

"Hindi ba kayo napapagod?", huminga siya ng malalim at nangarap.