Friday, April 23, 2010

Ako Ba Ang Simula?

"Ako ba ang simula ng pagbabago? O pangangago?"

** Artwork entitled "Pinger" by Buen Calubayan (4'x2' digital print on tarpaulin) for Everyday Filipino Heroes. Opening this May 1 at 4pm at the Vargas Museum of the University of the Philippines in Diliman.

No comments: